Werken met een arbeidsbeperking

  • Door uw arbeidsbeperking kunt u minder werk doen in dezelfde tijd als iemand zonder beperking
  • Het UWV beoordeelt uw arbeidsbeperking
  • IASZ vergoedt een deel van uw loon aan uw werkgever
  • IASZ kan soms begeleiding op de werkvloer of beschut werk voor u regelen

  • Het UWV beoordeelt uw arbeidsbeperking. Vraag een beoordeling arbeidsvermogen aan op de website van UWV
  • U komt in het doelgroepregister als het UWV vindt dat u een arbeidsbeperking heeft. Via het doelgroepregister kunt u makkelijker een baan krijgen die valt onder de banenafspraak. Dit zijn banen die werkgevers hebben voor mensen met een arbeidsbeperking.
  • IASZ vergoedt een deel van uw loon aan uw werkgever. Dit heet loonkostensubsidie. Dit is omdat u door uw beperking minder werk kunt doen in dezelfde tijd als iemand zonder beperking.
  • Een jobcoach kan u eventueel helpen bij het inwerken en begeleiden op het werk. Bijvoorbeeld door bij gesprekken aanwezig te zijn of een werkhandleiding voor u te maken. Uiteindelijk moet u het werk wel zelf kunnen uitvoeren.
  • Kunt u niet aan het werk in een baan die valt onder de banenafspraak? Dan kunt u misschien beschut werk krijgen. Als het UWV het goed vindt, regelt IASZ beschut werk voor u.

Heeft u als werkgever iemand in dienst met een ziekte of handicap? Deze werknemer ontvangt een uitkering in het kader van de Participatiewet. U komt mogelijk in aanmerking voor loonkostensubsidie. U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.

Aanvraagformulier loonkostensubsidie