Bijstand zelfstandige, ouder dan 55 jaar (IOAZ)

  • Als u met uw bedrijf wilt stoppen omdat u er niet voldoende inkomsten uithaalt om van te leven
  • IOAZ vult uw inkomsten aan tot het bijstandsniveau dat voor u geldt
  • Neem contact op met IASZ om uw situatie te bespreken

  • U heeft afgelopen 3 jaar minimaal 1.225 uur in uw bedrijf gewerkt en niet in de tussentijd in loondienst. Dit is ongeveer 24 uur per week
  • U heeft in de 7 jaar daarvoor in uw eigen bedrijf gewerkt of in loondienst. U had toen geen uitkering
  • Uw inkomsten uit uw eigen bedrijf waren de laatste 3 jaar minder dan € 28.957 per boekjaar
  • U heeft al een aanvraag gedaan om uw bedrijf stop te zetten. Binnen 1,5 jaar na deze aanvraag stopt uw bedrijf ook echt. U krijgt dan pas de IOAZ-uitkering. U kunt in de tussentijd misschien Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) krijgen
  • Uw inkomsten zijn lager dan die van een IOAZ-uitkering. Dit is inclusief de eventuele inkomsten van uw partner
  • Is uw maximale vermogen hoger dan € 166.431 dan krijgt u een lagere IOAZ-uitkering
  • Heeft u meer pensioen opgebouwd dan € 160.026 ook dan krijgt u een lagere IOAZ-uitkering