Bijstand, veranderingen doorgeven

 • Geef veranderingen door in uw financiële en/of leefsituatie die invloed hebben op uw bijstandsuitkering
 • Bij twijfel controleren bij uw contactpersoon
 • Geef binnen 2 weken door via het wijzigingsformulier
Download het wijzigingsformulier (pdf, 198 KB)

Stuur uw formulier op naar IASZ, Antwoordnummer 8, 2100 VB Heemstede. U hoeft geen postzegel op de envelop te plakken.

U geeft de volgende veranderingen door in uw woonsituatie

 • Verhuizing
 • Personen die bij u in huis gaan wonen of vertrekken

Geen werk meer 

U werkte naast uw bijstandsuitkering en dat werk stopt. Dit geeft u door via het maandelijks in te vullen inkomstenformulier dat u krijgt. U voegt bij dit formulier uw ontslagbrief of de brief dat uw contract gestopt is.

Controleer via werk.nl of u misschien recht heeft op een WW-uitkering. Is dit niet het geval? Dan vult de gemeente uw uitkering aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt.    

Stage, opleiding of vrijwilligerswerk doorgeven

Vraag vooraf toestemming voor een stage, opleiding of vrijwilligerswerk. Doe dit ook als u stopt.

Verandering financiële situatie

Geef het door als uw financiële situatie, die van uw partner of van inwonende kinderen verandert door bijvoorbeeld:

 • Veranderingen in de hoogte van uw inkomsten door bijvoorbeeld werk of kinder- en partneralimentatie
 • Een bedrag dat u voorlopig terugkrijgt van de Belastingdienst. Dit heet een voorlopige teruggaaf
 • Wijziging in uw vermogen zoals een:
  • Erfenis
  • Geldprijs
  • Gift (vanaf € 1200 per kalenderjaar)
  • Lening
  • Verkoop van spullen
  • Iemand anders betaalt uw rekeningen

Tijdelijk verblijf op ander adres 

Voorbeelden van een tijdelijk verblijf op een ander adres die u moet doorgeven zijn het verblijf in:

 • Ziekenhuis
 • Afkickcentrum
 • Gevangenis

Een gift boven of onder de € 1200 ontvangen.

Giften onder de € 1200

 • U mag per kalenderjaar € 1200 aan algemene giften ontvangen
 • Deze giften hebben geen gevolgen voor uw uitkering

Giften boven de € 1200

 • Meld giften die uitkomen boven de € 1200 in een kalenderjaar
 • Doe dit binnen 6 weken bij uw contactpersoon van IASZ
 • Het gaat over het totale bedrag aan giften
 • Het bedrag boven de € 1200 kan gevolgen hebben voor uw uitkering
 • Neem bij twijfel contact op met uw contactpersoon

Giften boven de € 1200 zonder gevolgen voor uw uitkering

Het gaat om giften voor:

 • Het volgen van een opleiding. Hier valt ook het rijbewijs onder
 • Het aflossen van betalingsachterstanden op het gebied van huur, energie, zorgverzekering en water
 • Het oplossen van schulden in een schuldhulpverleningstraject
 • Het kopen van duurzame gebruiksartikelen zoals een wasmachine, koelkast, televisie of computer
 • Van liefdadigheidsinstellingen, sociale fondsen of hulporganisaties