Bijstand, rechten en plichten

  • De rechten en plichten voor inwoners in de bijstand verschillen per persoon
  • Vraag aan uw contactpersoon bij IASZ welke rechten en plichten voor u gelden of kijk in uw plan van aanpak

  • U heeft recht op hulp bij het vinden van werk. Ook als u een arbeidsbeperking heeft.
  • U ontvangt uw uitkering op het afgesproken moment.
  • U kunt ook verwachten dat u met respect wordt behandeld en dat IASZ vertrouwelijk omgaat met uw gegevens.

Werk houden en vinden

U doet uw best om werk te vinden en te houden. Als iemand u een baan aanbiedt, dan neemt u deze aan. Ook als die niet precies aansluit bij uw ervaring en opleiding.

Niet kunnen werken

Heeft u bijvoorbeeld een medische beperking waardoor u niet kunt werken? Dan krijgt u een ontheffing. Dit betekent dat u niet naar werk hoeft te zoeken. Is deze beperking tijdelijk? Dan moet u wel een stage of opleiding volgen om de kans op werk na uw beperking te vergroten. 

Re-integratie

U werkt mee aan uw re-integratie. Dit betekent dat u uw best doet om vaardigheden te leren die u nodig heeft om werk te vinden. Bijvoorbeeld het volgen van een sollicitatietraining of tijdelijk onbetaald werken om ervaring op te doen.

Tegenprestatie

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan mag IASZ aan u vragen om een nuttige onbetaalde activiteit te doen voor enkele uren per week zoals mantelzorg of vrijwilligerswerk. Dit heet een tegenprestatie.

Toestemming vakantie of verblijf in het buitenland

Vraag altijd toestemming voor een vakantie of verblijf in het buitenland (pdf, 140 KB)

Veranderingen doorgeven

Geef altijd veranderingen door over uw financiĆ«le en/of leefsituatie (pdf, 198 KB) die invloed hebben op uw bijstand.

Taaleis

De taaleis houdt in dat u in het Nederlands:

  • Simpele gesprekken kunt voeren en begrijpen
  • Korte teksten kunt schrijven, lezen en begrijpen

Zie taaleis.

Als uw contactpersoon bij de IASZ vindt dat u niet goed genoeg Nederlands spreekt, kan de contactpersoon vragen om bewijzen zoals een:

Heeft u geen bewijzen en spreekt u niet goed genoeg Nederlands? Dan krijgt u een uitnodiging voor een test. Haalt u deze test niet? Dan kunt u op kosten van IASZ een taalcursus volgen.

Maatregelen en boetes

Houdt u zich niet aan de plichten die voor u gelden? Dan kan IASZ een maatregel of boete opleggen. Dit kan bijvoorbeeld een korting op uw bijstandsuitkering zijn.