Inkomensgrenzen

De gemeente heeft verschillende regelingen voor huishoudens met een laag inkomen. Om voor deze regelingen in aanmerking te komen, gelden verschillende inkomens- en vermogensgrenzen.

Komt u in aanmerking voor vergoedingen van uw gemeente?

Voor de Regeling Eropuit! voor volwassenen (bijdrage voor bijvoorbeeld een sportclub, muziekles of een dagje uit) mag uw netto inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm.

Hoe hoog dit is hangt af van uw situatie:

 • alleenstaand: € 1.207
 • alleenstaande ouder: € 1.207
 • getrouwd of samenwonend: € 1.725
 • alleenstaand AOW-leeftijd: € 1.350
 • getrouwd of samenwonend AOW-leeftijd: € 1.832

Om gebruik te kunnen maken van de collectieve zorgverzekering gelden dezelfde inkomensgrenzen als hierboven. Echter voor chronische zieken en ouderen (AOW-gerechtigd) geldt een hogere inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm, namelijk:

 • alleenstaand: € 1.308
 • alleenstaande ouder: € 1.308
 • getrouwd of samenwonend: € 1.868
 • alleenstaand AOW-leeftijd: € 1.463
 • getrouwd of samenwonend AOW-leeftijd: € 1.985

Voor regelingen voor kinderen gelden de volgende normen:

 • alleenstaande ouder: € 1.308
 • getrouwd of samenwonend: € 1.868

Voor alle regelingen geldt dat uw vermogen niet hoger is dan:

 • alleenstaand: € 6.225
 • alleenstaande ouder: € 12.450
 • getrouwd of samenwonend: € 12.450

Het vermogen van uw kinderen onder de 18 jaar en een mogelijke partner telt ook mee.