Bezwaar maken

  • Als u het niet eens bent met een besluit, maakt u bezwaar bij uw eigen gemeente
  • Maak binnen 6 weken bezwaar. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit
Bezwaar maken Heemstede Bezwaar maken Bloemendaal