Uitkering aanvragen

  • U heeft tijdelijk niet genoeg inkomen en vermogen om van te leven
  • U kunt geen andere uitkering krijgen dan een bijstandsuitkering
  • U doet er alles aan om zo snel mogelijk werk te vinden en te houden

Ouder dan 50 jaar 

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen en bent u ouder dan 50 jaar? Of bent u voor een deel arbeidsongeschikt? Dan kunt u misschien een IOAW-uitkering krijgen. Bij het beoordelen van uw aanvraag telt uw vermogen niet mee.

Jonger dan 27 jaar 

Als je jonger bent dan 27 jaar krijg je niet meteen een uitkering. Na je aanmelding zoek je eerst 4 weken naar een opleiding of betaald werk. Dit doe je samen met je contactpersoon van IASZ.
Is het na 4 weken niet gelukt om een opleiding of betaald werk te vinden? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. De datum van je aanmelding telt dan als aanvraagdatum.

Van WW naar bijstandsuitkering 

Stopt uw WW-uitkering? Vraag dan 4 weken voordat uw WW-uitkering eindigt de bijstandsuitkering aan. De laatste 4 weken van de WW-uitkering gelden dan als zoekperiode voor de bijstand. U moet dan actief op zoek naar werk.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u:

  • Minimaal 18 jaar bent
  • Nog niet de AOW-leeftijd heeft 
  • In Nederland woont
  • Niet genoeg inkomen of vermogen hebt om van te leven. Het inkomen van uw eventuele partner en kinderen onder de 18 jaar telt ook mee
  • Geen andere uitkering heeft of kunt krijgen

Het bedrag dat u aan bijstand krijgt vindt u in de bijstandsnormen per 1 januari 2024 (pdf, 189 KB).