Bijzondere bijstand

  • Bijstand voor onverwachte kosten die u niet zelf kunt betalen, maar die wel nodig zijn
  • U krijgt nergens anders een vergoeding van deze kosten
  • U krijgt bijzondere bijstand in de vorm van een gift of lening
  • Controleer eerst of u aan de voorwaarden voldoet

Ontvangt u al een bijstandsuitkering?

Vraag dan een verkort aanvraagformulier Bijzondere bijstand aan bij uw consulent per e-mail of telefoon.

Geen bijstandsuitkering, maar wel bijzondere bijstand aanvragen

Ontvangt u geen bijstandsuitkering, maar wilt u wel bijzondere bijstand aanvragen?  Download dan het aanvraagformulier.

Download het aanvraagformulier (pdf, 733 KB)

Algemeen

  • IASZ kijkt naar de hoogte van uw inkomen en uw vermogen
  • Bij medische kosten kunnen we medisch advies opvragen om te controleren of de gevraagde bijzondere bijstand echt nodig is

Financieel

U gebruikt soms een deel van uw inkomen of vermogen om zelf kosten te betalen. Wilt u weten voor welke kosten dit geldt en welk deel van uw inkomen of vermogen u daarvoor moet gebruiken, neem dan contact op met IASZ. Heeft u al een contactpersoon bij IASZ? Dan neemt u daar contact mee op.

Voorbeelden

Voorbeelden waarvoor u bijzondere bijstand kunt krijgen: