Bijdrage chronisch zieken en gehandicapten

 • Extra bijdrage voor inwoners die hoge ziektekosten hebben door chronische ziekte of handicap
 • Bijdrage: € 385 per jaar
 • De bijdrage voor het kalenderjaar 2023 kan aangevraagd worden tot 1 oktober 2024
 • Inwoners die vorig jaar de bijdrage hebben ontvangen of bekend zijn met een chronische ziekte of handicap bij de gemeente hebben een verkort aanvraagformulier ontvangen.
 • Inwoners die dit jaar voor het eerst gebruik willen maken van deze regeling kunnen het aanvraagformulier downloaden.
Download aanvraagformulier (pdf, 238 KB)

U had in 2023 hogere kosten door een ziekte of handicap. Ook gelden de volgende situaties voor u:

 • U kunt laten zien dat u in 2023 minimaal € 385 aan zorgkosten heeft gehad.
 • U woonde op 1 oktober 2023 zelfstandig en niet in een instelling.
 • U had in 2023 voor minimaal 6 maanden voor uw ziekte of handicap:

Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage is gelijk aan het wettelijk eigen risico van de Zorgverzekeringswet. Voor 2023 is dit € 385. Als u van het UWV een Tegemoetkoming arbeidsongeschikten heeft ontvangen, wordt deze tegemoetkoming van € 197.72 aangevuld tot € 385 en krijgt u dan € 187.28.

Voor het recht op de bijdrage chronisch zieken of gehandicapten kijken wij naar uw inkomen en vermogen over oktober 2023.

Inkomen

Uw inkomen was in de maand oktober 2023 netto niet meer dan 130% van het sociaal minimum. Dit is zonder vakantiegeld. Hoe hoog dit is, hangt af van uw situatie:

 • Alleenstaand: € 1.503
 • Alleenstaande ouder: € 1.503
 • Getrouwd of samenwonend: € 2.146
 • Alleenstaand AOW-leeftijd: € 1.677
 • Getrouwd of samenwonend AOW-leeftijd: € 2.277 (€ 2.282,30 inclusief pensioen)

Vermogen

Uw maximale vermogen is niet meer dan:

 • Alleenstaand: € 7.605
 • Alleenstaande ouder en gezinnen: € 15.210