Werken met een arbeidsbeperking

  • Door uw arbeidsbeperking kunt u minder werk doen in dezelfde tijd als iemand zonder beperking
  • Het UWV beoordeelt uw arbeidsbeperking
  • De IASZ vergoedt een deel van uw loon aan uw werkgever
  • De IASZ kan soms begeleiding op de werkvloer of beschut werk voor u regelen
Nu naar beoordeling arbeidsbeperking UWV