Bijstand, rechten en plichten

  • De rechten en plichten voor inwoners in de bijstand verschillen per persoon
  • Vraag aan uw contactpersoon bij de IASZ welke rechten en plichten voor u gelden of kijk in uw plan van aanpak