Bijstand, kosten delen

  • Als u met meer volwassen personen in een huis woont, kunt u kosten delen
  • De hoogte van de bijstandsuitkering die u ontvangt is dan lager. Dit heet de kostendelersnorm
  • Geef het door als er meer of minder volwassen personen bij u in huis gaan wonen
Nu naar veranderingen bijstand doorgeven