Kom ik in aanmerking voor een uitkering?

Of u een uitkering kunt krijgen en van welke instantie, hangt af van uw persoonlijke situatie. Hiervoor kunt u niet in alle gevallen bij de IASZ terecht.

Uitkeringsinstanties en tegemoetkomingen

Werkloos, ziek of arbeidsongeschikt

Bent u net werkloos geworden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een ww-uitkering. Hiervoor kunt u terecht bij het UWV. Als u ziek of arbeidsongeschikt bent, kunt u misschien een uitkering aanvragen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wajong of Ziektewet (ZW). Ook deze uitkeringen kunt u aanvragen bij het UWV.

Tegemoetkomingen tijdens de studie

Als u studeert, kunt u misschien een tegemoetkoming krijgen in de kosten. Dit kan een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos) zijn of studiefinanciering (WSF 2000). Voor meer informatie kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Toeslagen van de belastingdienst

Als aanvulling op uw inkomen heeft u misschien recht op toeslagen voor bijvoorbeeld kinderopvang, de huur of de zorgpremie. Meer informatie over deze toeslagen en hoe u die aanvraagt vindt u op de website van de belastingdienst.

Een uitkering van de gemeente

Kunt u geen beroep doen op de bovenstaande uitkeringen en toeslagen, of heeft u ook dan niet genoeg inkomen of vermogen om van te leven? Dan kunt u bij ons aankloppen voor hulp. Dit kan een uitkering zijn.

Maar belangrijker is de begeleiding die we bieden om u weer aan het werk te helpen, zodat u weer zelf voor uw inkomen kunt zorgen. Daarom gaat een gesprek bij de IASZ meestal over werken, ook als u een uitkering aanvraagt.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u:

  • minimaal 18 jaar bent;
  • nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt;
  • in Nederland woont;
  • niet genoeg inkomen of vermogen hebt om van te leven en;
  • niet in aanmerking komt voor een andere uitkering.

Met een uitkering van de IASZ kunt u uw normale dagelijkse en maandelijkse kosten voor bijvoorbeeld eten en drinken, de huur, ziektekostenverzekering of kleding betalen.

Soort uitkering afhankelijk van situatie

Naast de algemene bijstand zijn er verschillende soorten uitkeringen afhankelijk van uw situatie en leeftijd.