Wet taaleis

Heeft u geen werk en niet genoeg geld om van te leven? U kunt dan tijdelijk een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. U moet er alles aan doen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Om aan het werk te kunnen gaan, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal kent. Daarom verwacht de overheid dat u aan de Wet Taaleis Participatiewet voldoet. Deze wet houdt in dat u het Nederlands voldoende begrijpt, spreekt, leest en schrijft.
De regels van de Wet Taaleis Participatiewet gelden sinds 1 januari 2016 voor mensen die in 2016 een nieuwe aanvraag doen voor een bijstandsuitkering. Als u in 2015 of eerder al een uitkering had, dan gaat de Wet Taaleis Participatiewet vanaf 1 juli 2016 ook voor u gelden.

Waarom een taaleis?

De Nederlandse taal goed kunnen spreken en lezen is belangrijk. Het is makkelijker om werk te vinden als u het Nederlands goed begrijpt. Daarom wil de overheid dat werkzoekenden het Nederlands beheersen op taalniveau 1F (taalniveau A2 anderstaligen).
Taalniveau 1F is het niveau dat leerlingen aan het einde van groep 8 van het basisonderwijs hebben. Op dit taalniveau kunt u eenvoudige gesprekken in het Nederlands voeren en u kunt korte, eenvoudige teksten schrijven, lezen en begrijpen.
U beheerst de Nederlandse taal op niveau 1F als u een opleiding in Nederland of in het buitenland heeft gevolgd, die is gegeven in het Nederlands. Bijvoorbeeld: basisonderwijs (basisschool), voortgezet onderwijs (vmbo, mbo, havo, vwo), praktijkonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, volwassenenonderwijs of een inburgeringstraject. Als tijdens het aanvraaggesprek voor een bijstandsuitkering blijkt dat u de Nederlandse taal waarschijnlijk niet goed beheerst, kunnen naar bewijsstukken worden gevraagd. Bijvoorbeeld een diploma, schoolrapport of inschrijvingsbewijs. Wanneer u deze bewijsstukken niet kun laten zien, dan wordt u uitgenodigd voor een taaltoets.

Taaltoets

Als u geen diploma heeft op taalniveau 1F, kan het Nova College u uitnodigen voor een taaltoets. De taaltoets bestaat uit opdrachten die uw kennis van het Nederlands meten. U wordt getoetst op vijf onderdelen: spreken, luisteren, een gesprek voeren, schrijven en lezen. Als u op alle vijf de onderdelen taalniveau 1F haalt, heeft u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. Als u op één of meer onderdelen van de taaltoets niveau 1F nog niet haalt, dan wordt van u verwacht dat u uw best doet om beter Nederlands te leren. U kunt dan via de gemeente een cursus volgen om uw taalniveau te verbeteren.

Wat kan er met mijn uitkering gebeuren?

Ook voor de bijstandsuitkering is het belangrijk dat u uw best doet om uw Nederlands te verbeteren. Als u dit niet doet, dan kunt u een lagere uitkering krijgen van:
- zes maanden lang een verlaging van 20%;
- daarna zes maanden lang een verlaging van 40%;
- en daarna een verlaging van 100%. U krijgt dan helemaal geen uitkering meer.
U kunt de verlaging stoppen door uw Nederlands te verbeteren. In overleg met uw consulent kunt u bijvoorbeeld een cursus, zelfstudie of iets anders doen. U ontvangt vanaf dat moment dat u start weer een volledige uitkering.