Wanneer wordt mijn uitkering betaald?

U ontvangt de uitkering één keer per maand op de laatste werkdag van de maand. De bijstandsuitkering wordt achteraf uitbetaald. De uitkering over bijvoorbeeld de periode 1 juli t/m 31 juli wordt dus uitbetaald op 31 juli. Het vakantiegeld wordt in juni, of bij beëindiging van uw uitkering uitbetaald.