Parttime werken loont

Hebt u een bijstandsuitkering en kunt u parttime aan de slag? Grijp deze kans aan op betaald werk, ook al is dit een kleine baan of tijdelijk. Zo doet u weer werkervaring op en daarmee vergroot u uw kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien wordt een gedeelte van uw inkomsten niet op uw uitkering ingehouden.

De eerste zes maanden dat u parttime inkomsten ontvangt, wordt 25% van deze inkomsten vrijgelaten. Bent u ouder dan 26 jaar, een alleenstaande ouder en heeft u de volledige zorg voor een kind tot 12 jaar, dan wordt hierna gedurende 30 maanden nog eens 12,5% van uw inkomsten vrijgelaten.

Er is wel een maximum gesteld aan de vrijlating, namelijk €203 per maand. Op uw maandelijkse uitkeringsspecificatie wordt opgenomen hoe de vrijlating is berekend.

Na periode inkomstenvrijlating: premie op parttime werk

De gemeente blijft zich na deze periode inzetten om parttime werk te stimuleren. Dit doen wij in de vorm van een activeringspremie. De hoogte van de premie bedraagt 25% van uw parttime inkomsten in dat jaar. Ook hier geldt een maximumbedrag (€607.25). Na afloop van de vrijlatingsperiode ontvangt u -steeds aan het eind van het jaar- de premie. U hoeft hiervoor niets te doen.