In welke situaties moet ik mijn uitkering terugbetalen?

Als u teveel bijstand heeft ontvangen moet u deze terugbetalen. Dit noemen we terugvordering. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn:

U bent uw verplichtingen niet nagekomen

U heeft zich niet gehouden aan de afspraken over uw re-integratie of de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u ons niet de juiste informatie doorgeeft. De IASZ kan dan uw bijstandsuitkering met terugwerkende kracht verlagen of intrekken. Had u al bijstand ontvangen, dan moet u die (voor een deel) terugbetalen en kunt u een boete krijgen.

Boete

Per 1 januari 2013 wordt u strenger gestraft als u zich niet aan de regels houdt. Bovenop het terug te betalen geld, krijgt u een boete voor hetzelfde bedrag. Overtreedt u daarna de regels nog een keer, dan wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Bovendien kan na de tweede overtreding uw uitkering maximaal drie maanden worden stopgezet.

Voor de invoering van de nieuwe regels geldt een overgangsperiode. Dit houdt in dat:

  • overtredingen en strafbare feiten van vóór 1 januari 2013 onder de regels van het oude recht vallen;
  • overtredingen die begaan zijn voor 1 januari 2013, maar die doorgaan na 31 januari 2013, onder de nieuwe regels vallen;
  • u in januari 2013 overtredingen uit 2012 of eerder kunt melden zonder dat u met de nieuwe, strengere regels te maken krijgt.

U heeft een onterecht of een te hoog voorschot gekregen

Als u ten onrechte een voorschot heeft ontvangen, moet u dit terugbetalen. Heeft u te veel voorschot ontvangen, dan kan dat worden verrekend met uw bijstandsuitkering.

De IASZ maakt een administratieve fout bij de uitbetaling

De IASZ heeft aan u bijvoorbeeld per ongeluk € 8000,- overgemaakt in plaats van € 800,-.

U heeft achteraf een andere vergoeding voor uw kosten ontvangen

U ontvangt achterstallig loon, een schadevergoeding, alimentatie of een erfenis.

U heeft leenbijstand ontvangen

Leenbijstand is een lening. Die moet u altijd terugbetalen.