Ik wil voor mijzelf beginnen

Bent u werkloos of dreigt u werkloos te raken en wilt u graag een eigen bedrijf beginnen? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor bijstand op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). De IASZ kan u door middel van de Bbz-regeling helpen met het oprichten van uw bedrijf en kan u ondersteunen tijdens de eerste (maximaal drie) jaren.

Hierbij geldt wel dat als u op een andere manier sneller onafhankelijk van bijstand kunt worden, u die andere weg moet volgen.

Waarmee kan de IASZ helpen?

Er komt veel kijken bij het starten van een eigen bedrijf. U heeft bijvoorbeeld een uitgewerkt ondernemingsplan nodig. Een opzet voor een goed ondernemingsplan kunt u vinden via de website van het IMK.

Niet iedereen beschikt over de kennis en vaardigheden om een bedrijf te starten. En soms zijn er persoonlijke omstandigheden die het starten van een eigen bedrijf in de weg staan, zoals schulden. Bespreek daarom altijd eerst uw plannen met uw consulent bij de IASZ.

Bijstand op grond van het Bbz 2004

Wij bespreken het uitgewerkte ondernemingsplan met u. Daarna kunt u een aanvraag indienen voor bijstand op grond van het Bbz 2004. Wij laten uw plan meestal beoordelen door een onpartijdig adviseur. Deze adviseur kijkt of uw bedrijf kans van slagen heeft (levensvatbaar is). Daarmee bedoelen wij dat uw bedrijf na bijstandverlening voldoende inkomen oplevert voor u en uw gezin om rond te komen en voor het voortbestaan van uw bedrijf. Als de adviseur positief adviseert, kunnen wij u helpen met:

  • Ondersteuning in de kosten van uw levensonderhoud tijdens de startfase van uw bedrijf. Wij vullen uw inkomen aan tot de voor u geldende bijstandsnorm. Dit is een renteloze lening. Aan de hand van uw jaarcijfers beoordelen wij achteraf op hoeveel bijstand u recht had. Het kan zijn dat u bijstand moet terugbetalen of dat u nog een nabetaling krijgt. Wij kunnen u maximaal drie jaar bijstand op grond van het Bbz verlenen.
  • Een krediet om de benodigde investeringen te kunnen financieren. Dit is een rentedragende lening van maximaal € 36.155 tegen een rente van acht procent. Dit bedrag moet u (meestal binnen vijf jaar) kunnen aflossen, met rente.
  • Als het nodig is, begeleiden we u tijdens het eerste jaar na de start van uw bedrijf. Deze begeleiding is voor u gratis.

Voor wie?

U komt in aanmerking voor ondersteuning op grond van het Bbz voor startende zelfstandigen als:

  • u minimaal 18 jaar bent;
  • u nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt;
  • u een werkloosheidsuitkering (WW of bijstand) ontvangt;
  • u minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werkt/gaat werken;
  • uw bedrijf na bijstandsverlening levensvatbaar is;
  • u geen hulp krijgt van een bank.