Ik heb kleine kinderen thuis. Moet ik solliciteren?

Moeten alleenstaande ouders met jonge kinderen altijd solliciteren?

Alleenstaande ouders met jonge kinderen en een bijstandsuitkering (of een IOAW- of IOAZ-uitkering), hoeven niet altijd werk te zoeken. U kunt een ontheffing van de sollicitatieplicht vragen. U hoeft dan tijdelijk niet te solliciteren en geen werk aan te nemen. U bent wel verplicht een opleiding of cursus te volgen of stage te lopen. Dit is om uw kansen op werk te vergroten.

De periode dat u niet naar werk hoeft te zoeken is maximaal vijf jaar.

Wanneer kunt u ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht?

U moet de IASZ zelf om de ontheffing vragen. Hiervoor moet u wel een aantal voorwaarden voldoen:

  • u bent alleenstaande ouder;
  • uw jongste kind is jonger dan vijf jaar;
  • u heeft de volledige zorg voor dit kind;
  • u heeft nog niet eerder ontheffing gekregen.

Plan van aanpak

Het is de bedoeling dat u deze periode gebruikt om uw kansen op werk te vergroten. Daarom zal de IASZ samen met u een plan van aanpak maken. Hierin staat onder andere wat u gaat doen, bijvoorbeeld welke opleiding of welke werkstage. Na ieder half jaar bekijkt de IASZ of het goed gaat met de opleiding of de stage. Als het niet goed gaat, kan het plan van aanpak worden aangepast en gaat u iets anders doen.