Hoe zit het met de kinderopvang?

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verdeelt de kosten van kinderopvang over drie partijen: overheid, werkgevers en ouders. De hoogte van de overheidsbijdrage, de kinderopvangtoeslag, is afhankelijk van uw inkomen en de kosten van kinderopvang.

U krijgt deze overheidsbijdrage uitbetaald via de belastingdienst. U vraagt dit aan bij de Belastingdienst toeslagen.

Meer informatie: