Hoe werkt de kostendelersnorm?

De uitkering kan veranderen als u de kosten van het huishouden kunt delen

Een bijstandsuitkering is voor mensen bij wie het (tijdelijk) niet lukt om de kosten voor wonen, eten, energie, ziektekosten enzovoort te betalen. Hoe hoog deze kosten zijn, is onder andere afhankelijk van uw woon- en leefsituatie. Als er meer mensen op een adres wonen, kunnen zij de kosten met elkaar delen. De kostendelersnorm is van toepassing als de kosten gedeeld kunnen worden.

Wat is de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm houdt in dat als u uw woning deelt met meerdere volwassenen, wij uw bijstandsuitkering daarop aanpassen. Elke persoon in het huishouden houdt recht op bijstand maar het bedrag van de uitkering wordt per persoon lager. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in één huis wonen hoe lager de bijstandsuitkering per persoon wordt.

Voor wie geldt de kostendelersnorm?

Voor alle volwassenen van 21 jaar of ouder die samen een woning delen. Een samenwonend stel, een gezin met inwonende volwassen kinderen, een inwonende (groot)ouder, broer of zus, neef of nicht. Of de partner van uw inwonende volwassen kind. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent of familie van elkaar bent. Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt. De kostendelersnorm geldt ook als een van de volwassenen in het huishouden zorg nodig heeft.

Wie tellen niet mee voor de kostendelersnorm?

Personen van 21 jaar of ouder die niet meetellen als kostendelende medebewoner voor de kostendelersnorm zijn:

  • Uw partner; of
  • Uw studerende medebewoners; of
  • Personen waarmee u een commerciële huurovereenkomst heeft afgesloten; of
  • Personen die een commerciële huurovereenkomst hebben afgesloten met dezelfde persoon waar u een overeenkomst mee heeft afgesloten.

Inkomsten van huisgenoten

Het inkomen of het vermogen/bezittingen van de volwassene waarmee u uw huis deelt, heeft geen invloed op uw recht op een uitkering, maar wel op de hoogte van uw uitkering.

Hoogte uitkering

Huishouden

Bijstandsnorm per persoon

Bedrag per persoon (bedragen per 1 juli 2018, incl. vakantiegeld)

Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen

Eenpersoons

70%

€ 996,56

70%

Tweepersoons

50%

€ 711,83

100%

Driepersoons

43,33%

€ 616,92

130%

Vierpersoons

40%

€ 569,46

160%

Vijfpersoons

38%

€ 540,99

190%

 

Rekenvoorbeelden kostendelersnorm

Janny de Vries heeft een huurder in huis

Janny de Vries (41) woont in een huurwoning. Ze heeft een huurder, Isa (28 jaar). Isa werkt en verdient daarmee € 1.450,- per maand. Voor Janny geldt de kostendelersnorm. Zij ontvangt € 711,83 omdat zij een tweepersoonshuishouden heeft.

Familie Van Dijk heeft een studerend en een werkend kind

Vader Willem, moeder Liesbeth, Ariane (16, zit op school), Alex (22 jaar, heeft studiefinanciering) en Mark (23 jaar, werkt en verdient € 1.300,-). Vader Willem is een paar jaar geleden zijn baan kwijt geraakt en krijgt WW. De WW stopt in januari 2017. Hoeveel bijstand krijgt het gezin? Voor het vaststellen van de hoogte van de bijstand tellen 3 personen mee: vader Willem, moeder Liesbeth en Mark. Ariane telt niet mee, want zij is nog geen 21 jaar. Alex telt niet mee omdat hij studiefinanciering krijgt. De uitkeringsnorm is dan 43,33% per persoon die recht heeft op bijstand. Mark heeft eigen komen. Vader en moeder hebben recht op een bijstandsuitkering en krijgen samen 2 x € 616,92 (43,33) = € 1.233,84.

Vragen over de kostendelersnorm?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de kostendelersnorm? Bel uw consulent via telefoonnummer 023-5485868. Heeft u geen consulent, dan ook 023-5485868 en vraag naar de afdeling Sociale Zaken.