Tegemoetkoming bij chronische ziekte of handicap

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. 

Aanvragen tegemoetkoming bij chronische ziekte of handicap

Vergoeding