Tegemoetkoming bij chronische ziekte of handicap

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding.  Uw aanvraag over het jaar 2017 kunt u indienen vanaf 1 november 2017 tot en met 30 juni 2018.

Aanvragen tegemoetkoming bij chronische ziekte of handicap