Overige regelingen

Toeslagen Belastingdienst

Toeslagen zijn tegemoetkomingen in kosten. Er zijn vier toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Of u recht hebt op deze toeslagen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U vraagt toeslagen zelf aan bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl of bel met de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).

Heffingskortingen Belastingdienst

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt u minder belastingen en premies.
Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl of bel met de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).

Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de Rijksoverheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Als u kinderen jonger dan 18 jaar hebt, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Neem voor meer informatie contact op met de Sociale Verzekeringsbank via telefoonnummer: 071 512 9820 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur) of kijk op www.svb.nl.

Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen

Met een laag inkomen hoeft u misschien geen of minder gemeentelijke belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Bijvoorbeeld voor belastingen als de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) voert de belastingheffing of kwijtschelding uit. Kijk voor meer informatie op www.gbkz.nl of bel het de GBKZ via telefoonnummer: 023 512 6066 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur).