Schoolkosten

Als u een schoolgaand kind hebt jonger dan achttien jaar kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van schoolkosten. Denk hierbij aan de ouderbijdrage, een schooltas, schriften, schoolreisje of overblijfkosten.