Wat is schuldhulpverlening?

Wanneer u zoveel schulden heeft, dat u hierdoor in de problemen raakt, dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening. Hieronder leest u voor welke vormen van hulp u bij de schuldhulpverlening terecht kan.

  • Schuldregeling in het minnelijk traject
  • Wettelijke schuldregeling
  • Crisisbemiddeling
  • Budgetbeheer

Schuldregeling in het minnelijk traject

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een schuldregeling in het minnelijk traject. Dat betekent dat we proberen in goed overleg een akkoord te bereiken met uw schuldeisers. Aan de hand van de door u verstrekte gegevens, wordt berekend wat u kunt aflossen aan uw schuldeisers. Een minnelijk traject kan alleen slagen als u en al uw schuldeisers bereid zijn om er aan mee te werken. Een schuldregelingtraject duurt maximaal 36 maanden.

Wettelijke schuldregeling

Als één of meerdere schuldeisers niet bereid zijn mee te werken, is een minnelijk traject niet mogelijk. In dat geval kunt u proberen via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) uw schuldprobleem op te lossen.

Voor deze wettelijke schuldregeling maakt de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente Haarlem, namens de gemeente waar u woont, een verzoekschrift op. U dient dit verzoekschrift daarna zelf in bij de rechtbank in Haarlem.

Als de rechter oordeelt dat u wordt toegelaten tot de WSNP, wordt er een bewindvoerder aangesteld. Die probeert zoveel mogelijk geld op te halen voor uw schuldeisers. De wettelijke regeling is een zwaar traject. U moet elke financiële handeling melden aan uw bewindvoerder. Er volgt een postblokkade, waarbij al uw post eerst naar de bewindvoerder wordt gestuurd. Het vonnis wordt gepubliceerd op de website van de rechtbank.

Na drie jaar wordt in principe een 'schone-leiverklaring' verstrekt. Schulden die dan nog openstaan bij de schuldeiser zijn dan niet meer opeisbaar. Hoewel het een zwaar traject is, kunt u dus na drie jaar zonder schulden een nieuwe start maken.

Crisisbemiddeling

Als u niet tijdig hulp heeft gezocht, kan de situatie ontstaan dat u uit uw huis wordt gezet of dat gas, water en licht worden afgesloten. Dan is er sprake van een crisissituatie. Voor een crisismelding kunt u op dinsdag en donderdag, van 13.30 uur tot 15.30 uur terecht bij de publieksbalie in de publiekshal van de gemeente Haarlem aan de Zijlvest 39 (de Raakspoort).

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer machtigt de klant de afdeling schulddienstverlening Haarlem om het inkomen te ontvangen en daarvan alle betalingen te doen. Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer. Budgetbeheer wordt meestal alleen in combinatie met een minnelijk traject schuldregeling verstrekt.

Budgetcursus

In een budgetcursus leert u hoe u zelf uw financiën beheert. Klanten van de afdeling Schulddienstverlening volgen verplicht de cursus Omgaan met Geld. De cursus gaat over soorten uitgaven en cursisten maken een begroting om te leren budgetteren.

Budgetcoach

Een budgetcoach kan u tijdelijk begeleiden bij het beheren van uw financiën. Het uiteindelijke doel is dat u zelfstandig uw financiën kunt beheren.

Meer informatie

Meer informatie, waaronder adviesbrieven en berekeningen vindt u op de websites: