Privacyverklaring

De sociale diensten van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal werken samen in de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ). Bij de uitvoering van haar taken en verplichtingen verwerkt de IASZ persoonsgegevens. Deze privacyverklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens door de IASZ. Voor de algemene privacyverklaring van de gemeente Heemstede en de gemeente Bloemendaal kunt u op hun website kijken.