Inwoners tevreden over dienstverlening afdeling Sociale Zaken van Heemstede en Bloemendaal

De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) voert de Participatiewet uit voor Bloemendaal en Heemstede. De IASZ helpt inwoners bijvoorbeeld met werk, inburgeren en wanneer nodig een uitkering. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de betrokkenen tevreden is over de dienstverlening van de IASZ.

Vragenlijst

Via een onafhankelijk bureau konden inwoners die geholpen worden door de IASZ anoniem een vragenlijst invullen. De vragen gingen bijvoorbeeld over het contact met medewerkers, bereikbaarheid, informatievoorziening en ondersteuning bij re-integratie.

Vriendelijk en deskundig

Uit het onderzoek blijkt dat mensen over het algemeen (zeer) tevreden zijn over zowel de bereikbaarheid, de omgang met, als de deskundigheid van medewerkers van de IASZ. In vergelijking met 2019, toen een soortgelijk onderzoek plaatsvond, is de bereikbaarheid (miniem) gedaald, maar is de tevredenheid over de omgang met en deskundigheid van medewerkers gestegen.

Informatie duidelijk en goed vindbaar

De vindbaarheid van informatie op de website van de IASZ is volgens de respondenten verbeterd in vergelijking met 2019. Ook vinden zij de brieven en folders duidelijk en vriendelijk. Dat sluit aan bij de wens van de gemeenten om serieus werk te maken van directe en duidelijke communicatie.

Steun richting werk

De IASZ helpt bij het zoeken naar werk, stage of vrijwilligerswerk. Consulenten van de IASZ of andere partijen, zoals Spaarne Werkt, Agros of Vluchtelingenwerk, bieden deze hulp. Het merendeel van de doelgroep is tevreden of zeer tevreden met de geboden bemiddeling.

Vervolg

De IASZ gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het optimaliseren van haar dienstverlening. Over 3 jaar vindt het volgende onderzoek plaats.