Gemeenten Bloemendaal en Heemstede kiezen voor ruimere doelgroep energietoeslag 2023

Voor veel mensen zijn de energiekosten nog steeds hoog. Inwoners uit Bloemendaal en Heemstede met een laag inkomen kunnen daarom ook in 2023 een energietoeslag krijgen. Gemeenten mogen zelf weten hoe ze de regeling uitvoeren. Bloemendaal en Heemstede kiezen voor een ruimere doelgroep dan de landelijke richtlijn en een ruimere doelgroep dan vorig jaar. Ook huishoudens met een lager middeninkomen hebben dit jaar recht op de energietoeslag.

Richtlijn laag inkomen

Dit jaar willen we meer huishoudens bereiken. We verhogen daarom de inkomensgrens. De toeslag is in 2023 bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. In 2022 was dit tot 130%. De hoogte van de energietoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Tot 120% van de bijstandsnorm bedraagt de toeslag ook in 2023 € 1.300. Vanaf 120% tot 150% daalt de toeslag.

Een groep inwoners ontvangt automatisch de energietoeslag

Inwoners van gemeente Bloemendaal en Heemstede die in 2023 een bijstandsuitkering hebben ontvangen hoeven niets te doen. Als zij aan de voorwaarden voldoen ontvangen zij de toeslag automatisch in oktober. Ook onderzoeken we of inwoners die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen, gebruik hebben gemaakt van de minimaregelingen of van bijzondere bijstand automatisch de energietoeslag kunnen ontvangen. Zij ontvangen hierover begin december een brief.

Aanvragen energietoeslag

In december ontvangen de overige bij ons bekende huishoudens die aan de voorwaarden voldoen de energietoeslag 2023. Daarna wordt de mogelijkheid om de energietoeslag aan te vragen opengesteld voor de huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Inwoners die recht denken te hebben op de energietoeslag kunnen een aanvraag doen. Dit kan naar verwachting vanaf december 2023 tot en met 31 januari 2024. 

Lees meer over de verschillende regelingen en voorwaarden