Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Uw gemeente ondersteunt mensen met een beperking. We kijken daarbij steeds wat uzelf, samen met familie en vrienden, kunt doen om een oplossing voor uw problemen te vinden. De gemeente biedt ondersteuning in de vorm van maatwerk voor de zaken die u niet zelf kunt regelen of betalen.
Elke situatie is uniek. We bekijken elke zorgvraag in de volle breedte en ondersteunen bij de invulling van die zorg. Het vertrekpunt is steeds wat u zelf, samen met familie en vrienden, kunt doen. Voor de zaken die u niet zelf kunt regelen, biedt de gemeente ondersteuning  in de vorm van maatwerk.
Een maatwerkvoorziening levert een passende bijdrage aan het realiseren van uw zelfredzaamheid of participatie zodat u zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving kan blijven. 

Eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid

Eén van de uitgangspunten van de Wmo is de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de burger. We kijken dus eerst, samen met u, hoe u uw probleem zelf kunt oplossen. Misschien kunt u uw problemen oplossen met hulp uit uw omgeving, zoals uw kinderen, uw familie of uw buren. Dit noemen wij ‘eigen kracht’. Lukt het niet alleen of met hulp van mensen in uw omgeving, dan kan de gemeente u ondersteunen.

De gemeente is niet de enige organisatie die u kan ondersteunen. Er zijn ook andere organisatie in de gemeente die diensten aanbieden. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappen- of maaltijdenservice of vrijwilligersvervoer. En soms zijn er welzijns- of kerkelijke organisaties die een oplossing kunnen bieden. Weet u niet of deze voorzieningen in uw gemeente aanwezig zijn? U kunt dit navragen bij het Wmo-loket in uw gemeente.

Bieden deze algemene voorzieningen ook geen oplossing voor uw hulpvraag? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een individuele Wmo-voorziening. 

Gesprek

Wanneer u zich meldt bij de gemeente, maakt één van de medewerkers van het loket een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Dan bespreken we onder andere:

  • uw persoonlijke omstandigheden, behoeften, mogelijkheden en beperkingen;
  • welk resultaat u wilt bereiken;
  • welke mogelijkheden er zijn binnen uw eigen (sociale) omgeving;
  • welke algemene oplossingen er zijn voor uw hulpvraag;
  • wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om voor een individuele voorziening in aanmerking te komen (ook financieel).

Op deze manier stellen we samen vast welke oplossingen er mogelijk zijn. Soms is het niet direct duidelijk welke ondersteuning u precies nodig heeft. In dat geval kan een medisch advies nodig zijn. Onze medewerker bespreekt dan met u hoe dat werkt.

Melding

Heeft u een vraag of een probleem dat u wilt bespreken met een medewerker van het WMO- loket? U kunt dan langskomen op het loket van uw gemeente, bellen of het meldingsformulier (pdf, 20 kb) downloaden en naar het loket sturen.