Regeling gehandicaptenparkeerkaart

Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

 • een bestuurderskaart en/of;
 • een passagierskaart.

Voor een bestuurderskaart moet u in het bezit zijn van een eigen auto en een geldig rijbewijs.

Voor een gehandicaptenparkeerkaart kunnen in aanmerkig komen:

 1. Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loonbeperking hebben van langdurige aard (minimaal 6 maanden), waardoor zij - met de gebruikelijke loophulpmiddelen (rollator, stok en prothese) - in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen;
 2. Passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek aan aantoonbare loonbeperking hebben van langdurige aard (minimaal 6 maanden), waardoor zij - met de gebruikelijke loophulpmiddelen (rollator, stok en prothese) - in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen en die voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder. Dit betekent dat de bestuurder van de auto steeds bij u moet blijven. Hij/zij kan u niet even alleen laten om de auto te parkeren;
 3. Bestuurders en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden zijn;
 4. Bestuurders en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen, anders dan een loopbeperking, hebben. Hierbij moet worden gedacht aan uitzonderlijke medische problemen, die het noodzakelijk maken dat de afstand van de bestemming tot de geparkeerde auto zo klein mogelijk is (max. enkele minuten lopen). De noodzaak kan samenhangen met:
 • de beschikbaarheid van verschoningsmateriaal in geval van ernstige complexe incontinentieproblemen;
 • de beschikbaarheid van niet-draagbare medische apparatuur;
 • de toediening van medicatie.

De IASZ moet advies vragen aan een onafhankelijke arts om te beoordelen of u voor de kaart in aanmerking komt. De arts die uw aanvraag behandelt, beoordeelt hoe mobiel u bent. Hiervoor gebruikt hij de gegevens die u tijdens het gesprek geeft en eventuele extra gegevens die hij bij uw behandelend arts of specialist opvraagt. Er wordt meestal geen algemeen lichamelijk onderzoek gedaan. U kunt zelf medische gegevens inbrengen, zoals brieven van artsen. Op het aanvraagformulier kunt u de naam van de behandelend specialist invullen. Deze aanvullende informatie wordt bij de behandeling van uw aanvraag betrokken. Aan de hand van het advies van de onafhankelijke arts neemt de gemeente een beslissing op uw aanvraag.

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart is gratis.
Formulier voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart (pdf, 42KB).

Parkeren bij huis

Als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u soms ook in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats dichtbij uw woning. Een gehandicaptenparkeerplaats is voor u gereserveerd en gekoppeld aan het kenteken van uw auto. U herkent de gehandicaptenparkeerplaats aan het bord met daarop een rolstoelsymbool en daaronder het kenteken.

U komt in aanmerking voor een parkeerplaats als u in het bezit van een voor 5 jaar afgegeven gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder en/of passagier en als er geen bezwaren van verkeerstechnische aard zijn voor de aanleg.

De IASZ moet advies vragen aan een onafhankelijke arts om te beoordelen of u medisch gezien voor een gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking komt. De arts die uw aanvraag behandelt, beoordeelt of er sprake is van een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard. Hiervoor gebruikt hij de gegevens die u tijdens het gesprek geeft en eventuele extra gegevens die hij bij uw behandelend arts of specialist opvraagt. Er wordt meestal geen algemeen lichamelijk onderzoek gedaan. Het is een geneeskundige beoordeling. U kunt zelf medische gegevens inbrengen, zoals brieven van artsen.

De gemeenten Heemstede en Bloemendaal hanteren een verschillend criterium met betrekking tot de loopbeperking:

 • in Heemstede moet u met de gebruikelijke loophulpmiddelen (rollator, stok en prothese) in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 50 meter aan één stuk te voet te overbruggen;
 • in Bloemendaal moet u met de gebruikelijke loophulpmiddelen (rollator, stok en prothese) in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

De gemeenten Heemstede en Bloemendaal bepalen zelf of er een gehandicaptenparkeerplaats kan en moet komen. Hierbij speelt de plaatselijke verkeers- en parkeersituatie (parkeerdruk/parkeren op eigen terrein) een rol. De verkeerssituatie speelt met name een rol als u niet zelf de auto bestuurt. Er moet dan worden bekeken of de mogelijkheid aanwezig is om u voor de deur in/uit te laten stappen, zonder daarbij gevaar of hinder voor het overige verkeer te veroorzaken.   

Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats is niet gratis. Voor Heemstede zijn de kosten voor het plaatsen van het bord met kenteken zonder extra wegmarkering € 206,24 en met extra wegmarkering € 282,83. Voor het wijzigen van het kentekenbord bedragen de kosten € 70,45 en voor het verplaatsen van het kentekenbord € 140,90. Wat de kosten zijn voor de gemeente Bloemendaal kunt u navragen bij de gemeente.

Een verzoek voor het wijzigen van het kentekenbord en/of verplaatsing kentekenbord kunt u richten aan: gemeente Heemstede, t.a.v. afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Het telefoonnummer is 023-5485701.

En voor de gemeente Bloemendaal: Team Projecten, afdeling Beleid, Postbus 201, 2050 AE Overveen, telefoonnummer 023-5225588.

Formulier voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats (pdf, 29KB).

Parkeren in een andere gemeente

Via de website www.gehandicaptenparkeerkaart.nl kunt u precies zien hoe het in de verschillende gemeenten geregeld is. Per gemeente verschilt namelijk het parkeerbeleid voor bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart.