Maatwerkvoorzieningen

De maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo omvatten:

  • Woonvoorzieningen
  • Vervoersvoorzieningen
  • Rolstoelen
  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Begeleiding
  • Kortdurend verblijf
  • Beschermd wonen