Eigen bijdrage

Voor bijna alle individuele Wmo-voorzieningen moet u een eigen bijdrage of eigen aandeel betalen. De hoogte hiervan hangt af van uw leeftijd, inkomen en vermogen, de samenstelling van uw huishouden en de prijs van de voorzieningen.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast en int de eigen bijdrage.

Meer informatie over hoe de eigen bijdrage wordt vastgesteld, vindt u op website van het CAK. Daar kunt u ook uw eigen bijdrage berekenen. U kunt ook bellen met het CAK. 

Voor het gebruik van het collectief vervoer betaalt u altijd een bedrag per zone. Dit is hetzelfde als voor mensen die gebruik maken van het gewone openbaar vervoer. We noemen dit een algemeen gebruikelijk tarief.

Vergoeding van de eigen bijdrage

Soms vergoedt uw zorgverzekering de eigen bijdrage in het aanvullende pakket. Als dat niet zo is, komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand.