Studietoeslag

Studietoeslag is een bijdrage voor scholieren of studenten die door een structurele medische beperking niet kunnen werken naast hun studie.

Bijdrage per maand

 • 15 jaar:  € 107,88
 • 16 jaar:  € 124,06
 • 17 jaar:  € 142,04
 • 18 jaar:  € 179,79
 • 19 jaar:  € 215,75
 • 20 jaar:  € 287,66
 • Vanaf 21 jaar:  € 359,57
Formulier studietoeslag downloaden (pdf, 228 KB)

Algemeen 

 • Je staat in­ge­schre­ven in de gemeente Bloemendaal of Heemstede
 • Je ontvangt stu­die­fi­nan­cie­ring op grond van de Wet Stu­die­fi­nan­cie­ring (WSF) of een tegemoetkoming op grond van de Wet te­ge­moet­ko­ming on­derwijs­bij­dra­ge en stu­die­kos­ten (WTOS)
 • Je bent door een ar­beids­be­per­king niet in staat om te werken
 • Je hebt geen inkomsten uit werk, met uitzondering van een stagevergoeding
 • Je krijgt geen Wa­jong
 • Je bent 15 jaar of ou­der

Ontvang je een stagevergoeding, dan mag je de eerste € 215,75 per maand houden. Alles wat je meer verdient, wordt van de studietoeslag afgetrokken. Je hebt recht op de studietoeslag zolang je een opleiding volgt met studiefinanciering of WTOS en je aan de overige voorwaarden voldoet.

Geef veranderingen zo snel mogelijk door

Laat het ons direct weten zodra er iets in je situatie verandert. Veranderingen hebben vaak gevolgen voor de hoogte en de duur van uw studietoeslag. Denk hierbij aan veranderingen in je studie, werk, stagevergoeding, medische en/of persoonlijke situatie. Twijfel je of het nodig is? Geef een verandering dan toch door via je contactpersoon of via info@iasz.nl. Zo voorkom je dat je te veel studietoeslag krijgt, dat je de studietoeslag moet terugbetalen of dat je een boete krijgt.