Inkomensgrenzen

Komt u in aanmerking voor vergoedingen van uw gemeente?

De gemeente heeft verschillende regelingen voor huishoudens met een laag inkomen. Om voor deze regelingen in aanmerking te komen, gelden verschillende inkomens- en vermogensgrenzen.

Lees hieronder of u voor de vergoedingen in aanmerking komt:

Voor de Regeling Eropuit! voor volwassenen (bijdrage voor bijvoorbeeld een sportclub, muziekles of een dagje uit) mag uw netto inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Hoe hoog dit is hangt af van uw situatie:

 • alleenstaand: € 1.175
 • alleenstaande ouder: € 1.175
 • getrouwd of samenwonend: € 1.678
 • alleenstaand AOW-leeftijd: € 1.316
 • getrouwd of samenwonend AOW-leeftijd: € 1.792

Om gebruik te kunnen maken van de collectieve zorgverzekering gelden dezelfde inkomensgrenzen als hierboven. Echter voor chronische zieken en ouderen (AOW-gerechtigd) geldt een hogere inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm, namelijk:

 • alleenstaand: € 1.273
 • alleenstaande ouder: € 1.273
 • getrouwd of samenwonend: € 1.818
 • alleenstaand AOW-leeftijd: € 1.425
 • getrouwd of samenwonend AOW-leeftijd: € 1.941

Voor regelingen voor kinderen gelden de volgende normen:

 • alleenstaande ouder: € 1.273
 • getrouwd of samenwonend: € 1.818

Voor alle regelingen geldt dat uw vermogen niet hoger is dan:

 • alleenstaand: € 6.120
 • alleenstaande ouder: € 12.240
 • getrouwd of samenwonend: € 12.240

Het vermogen van uw kinderen onder de 18 jaar en een mogelijke partner telt ook mee.