Energietoeslag 2022

 • De energietoeslag is een eenmalige tegemoetkoming voor gestegen energiekosten
 • Bijdrage: € 1.300
 • Als u al eerder energietoeslag heeft ontvangen, krijgt u de nabetaling automatisch eind oktober
 • Als u voor het eerst de energietoeslag aanvraagt (na 1 oktober 2022) krijgt u de volledige toeslag in één keer
 • Controleer eerst of u aan de voorwaarden voldoet. Let goed op de geldende inkomensgrenzen
Aanvraagformulier downloaden (pdf, 533 KB)

Voorwaarden

 • U heeft nog geen (voorschot op de) energietoeslag ontvangen
 • U woont in de gemeente Heemstede of Bloemendaal
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U betaalt energiekosten. Dat kan direct aan uw energieleverancier zijn, maar ook huur waarin energiekosten zitten
 • Aanvragen kan tot 31 januari 2023
 • Er gelden geen vermogensgrenzen voor de energietoeslag

Inkomen

Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm, zonder vakantiegeld. Hoe hoog dit is, hangt af van uw situatie:

Alleenstaand of alleenstaande ouder

 • 18 tot 21 jaar: neem contact met ons op
 • 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.361 per maand
 • Vanaf AOW-leeftijd: € 1.514 per maand

Samenwonend/getrouwd

 • 18 tot 21 jaar: neem contact met ons op
 • 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 1.944 per maand
 • Vanaf AOW-leeftijd : € 2.051 per maand

Alleenstaande ouder met kind boven de 21 jaar (kostendeler)

 • 21 jaar tot AOW-leeftijd: € 972 per maand
 • Vanaf AOW-leeftijd: € 1025 per maand

Overige situaties

Geen recht

U hebt geen recht op de energietoeslag als u:

 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente of
 • geen energiekosten betaalt