Bijstand voor zelfstandigen: financiële corona-ondersteuning na Tozo

Als u ondernemer bent en financiële ondersteuning nodig heeft, vraag dan Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aan. Bbz vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm. De hoogte van het bedrag hangt af van uw situatie. Het maximum is de voor u geldende bijstandsnorm:

  • Bijstandsnorm voor gehuwden € 1559
  • Bijstandsnorm voor alleenstaande ouder € 1091
  • Bijstandsnorm voor een alleenstaande € 1091

We kijken of uw bedrijf levensvatbaar is

Voor de Bbz-regeling geldt de levensvatbaarheidstoets. We kijken of uw bedrijf levensvatbaar is als de Bbz-uitkering afloopt. We kijken dan of U:

  • genoeg inkomen heeft om van te leven
  • Uw bedrijf in stand kunt houden
  • Uw betalingsverplichtingen na kunt komen

Tijdelijk andere voorwaarden Bbz

In verband met de coronacrisis gelden tot 1 april 2022 tijdelijk andere voorwaarden voor de Bbz:

  • De vermogenstoets is niet van toepassing
  • De uitkering wordt per maand en niet per boekjaar vastgesteld
  • De uitkering is geen lening

Voor deze regeling blijft wel de levensvatbaarheidstoets gelden.

Vul het meldingsformulier in

Wij sturen u dan een Bbz-aanvraagformulier toe. Op het aanvraagformulier geeft u aan wanneer u de Bbz wilt laten ingaan. Stuur alle gevraagde bijlagen met het aanvraagformulier mee. Anders kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen vragen wij advies over de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Het kan daarom een aantal weken duren voor wij een beslissing nemen op uw aanvraag. Meldingsformulier invullen (pdf, 3.2 MB).

Voorschot aanvragen

Als u financiële problemen heeft en niet kunt wachten op de beslissing of u in aanmerking komt voor een Bbz-uitkering dan kunt u via het meldingsformulier een voorschot aanvragen over de maand januari 2022.

U kunt de Bbz-uitkering aanvragen met maximaal 1 maand terugwerkende kracht. De einddatum is uiterlijk 31 maart 2022.

Vanaf 1 april 2022 zijn de gebruikelijke regels weer van toepassing op de Bbz. U moet opnieuw een aanvraag indienen als u nog ondersteuning nodig heeft.