Een klacht indienen

Als u een klacht heeft over de manier waarop een medewerker van de IASZ u heeft behandeld, dan kunt u rekenen op een open en eerlijke behandeling van uw klacht.

Afhandeling van uw klacht

Bij klachten tegen medewerkers van de IASZ neemt de medewerker van de gemeente Heemstede die uw klacht behandelt telefonisch of schriftelijk contact met u op. Aan u wordt gevraagd om uw klacht mondeling toe te lichten. Ook de medewerker waarover u een klacht hebt, wordt gehoord. Daarna wordt uw klacht beoordeeld. U ontvangt altijd een schriftelijke uitspraak over de afhandeling van uw klacht.

De klacht wordt nooit behandeld door de persoon over wie u klaagt. Dit betekent dat bijvoorbeeld een klacht over een ambtenaar wordt behandeld door de directeur of het afdelingshoofd en een klacht over de directeur door de gemeentesecretaris. Dit is vastgelegd in een protocol van de gemeente.

Een klacht indienen

U kunt uw klacht zowel schriftelijk als digitaal indienen.

Per brief

U schrijft een brief aan de IASZ met een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting op de klacht. U kunt uw brief, zonder postzegel, sturen naar:

Gemeente Heemstede
Antwoordnummer 8
2100 VB Heemstede

Per e-mail

Stuur een mail aan de IASZ met een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting op de klacht naar gemeente@heemstede.nl.

Niet eens met de uitkomst?

Als u het niet eens bent met de uitkomst van het intern onderzoek door de IASZ, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de de Nationale Ombudsman.