Cliëntenraad

De Cliëntenraad van de IASZ is een officieel adviesorgaan. De leden zijn ervaringsdeskundigen en zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders van Heemstede. In de Cliëntenraad zitten afgevaardigden van alle drie de gemeenten.

De Cliëntenraad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over het beleid en de uitvoering van dat beleid door de IASZ. Zo adviseert de Cliëntenraad over de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw en Ioaz. De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, bezwaarschriften.

De leden van de Cliëntenraad zijn mensen die zelf een uitkering hebben. Zij weten dus precies wat het is om een uitkering te ontvangen en kunnen zich goed verplaatsen in uw situatie. Zij letten er op dat de wetgeving op een juiste manier wordt geïnterpreteerd en toegepast.

Wilt u de clientenraad vragen stellen, dan kunt u een mail sturen naar iaszcliëntenraad@gmail.com.