Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van de IASZ, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij uw gemeente.

Indienen bezwaarschrift

U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit is verzonden. U dient uw bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Dat is meestal het College van Burgemeester en Wethouders. In het besluit staat hoe u een bezwaarschrift moet indienen. Wanneer u langer wacht met het maken van bezwaar dan 6 weken, wordt uw bezwaar in principe niet meer behandeld.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in het bezwaarschrift vermeldt u:
•    uw naam en adres;
•    de datum waarop u het bezwaarschift heeft geschreven;
•    een duidelijke verwijzing naar het besluit waartegen u bezwaar maakt;
•    de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Procedure

Het bezwaarschrift wordt voorgelegd aan de Commissie voor bezwaarschriften. Deze commissie adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het bezwaarschrift. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, krijgt u een brief over de werkwijze van de commissie. Als de commissie advies heeft uitgebracht, moet de gemeente een besluit nemen. Dat moet binnen 12 weken na afloop van de indieningstermijn. Deze termijn kan één keer met 6 weken worden verlengd. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. In de beslissing op uw bezwaarschrift staat hoe u dit moet doen.