Als de gemeente te laat beslist

De IASZ probeert natuurlijk altijd op tijd een beslissing te nemen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Meestal lukt dat, maar niet altijd. Dan kunt u ons daarop aanspreken via de 'Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen'. Dat betekent dat u een geldbedrag kunt eisen voor elke dag dat de gemeente te laat beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift.

Wat is 'niet tijdig'?

Een gemeente die niet tijdig beslist, overschrijdt de beslistermijn. Die termijn is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht. Soms staat in een andere wet een afwijkende termijn. Als de termijn niet in een wet staat is, geldt een 'redelijke' termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Het betekent eigenlijk: niet langer dan nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen.

Wat kunt u doen als de IASZ niet tijdig beslist?

Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat de IASZ beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u de IASZ 'in gebreke stellen': u schrijft een brief waarin u aangeeft dat de gemeente niet op tijd een beslissing heeft genomen en waarin u aanspraak maakt op een dwangsom.

De gemeente heeft daarna nog twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dit niet, dan heeft u recht op een geldbedrag voor elke dag dat de beslissing langer duurt.