Team Vroeg Eropaf komt in actie bij zorgen over geld

Een kleine schuld moet geen grote zorg worden. Daarom gaat sinds enkele maanden het team Vroeg Eropaf zelf naar inwoners toe in de gemeentes Bloemendaal en Heemstede. Door niet te wachten tot mensen zich zelf melden kunnen mensen sneller worden geholpen, voordat (geld)problemen groot worden. Het team Vroeg Eropaf wordt gevormd door maatschappelijk werkers van de stichting WIJ Heemstede.

Het team Vroeg Eropaf van stichting WIJ Heemstede bestaat uit maatschappelijk werkers met kennis van zaken. De hulp die zij bieden is gratis en vrijblijvend. Het team werkt in opdracht van beide gemeentes. Voor de uitvoering wordt samengewerkt met woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars, water- en energiebedrijven. Veel terugkerende maandelijkse kosten komen van deze ‘vastelastenleveranciers’.

Hoe werkt het?

Vastelastenleveranciers melden betaalachterstanden van hun klanten op een vast moment in de maand aan de gemeente via een beveiligd portaal. Bij 2 of meer betaalachterstanden gaat er altijd een melding naar het team Vroeg Eropaf van stichting WIJ Heemstede. Deze hulpverleners bellen met de klant of gaan bij ze langs. Als er geldzorgen of andere problemen zijn, zoeken zij samen naar oplossingen.

Privacy

Het uitvoeren van de vroegsignalering is voor de gemeente en de vaste lastenpartners een wettelijke verplichting. Hierbij worden de privacyregels gevolgd uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Meer informatie

Inwoners die in contact willen komen met het team Vroeg Eropaf kunnen bellen of mailen: telefoon (023) 548 36 09 of
Voor algemene vragen over Vroeg Eropaf is de Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken Bloemendaal Heemstede (IASZ) het aanspreekpunt.

Naar overzicht