Energietoeslag aanvragen mogelijk voor huishoudens met laag inkomen in Heemstede en Bloemendaal

Voor veel mensen stijgen de energiekosten sterk. Inwoners uit Heemstede en Bloemendaal met een laag inkomen kunnen daarom een energietoeslag krijgen. De energietoeslag bedraagt eenmalig € 800. Gemeenten mogen zelf weten hoe ze de regeling uitvoeren. Heemstede en Bloemendaal kiezen voor een ruimere doelgroep dan de landelijke richtlijn.

Richtlijn laag inkomen

De toeslag is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm. Voor alleenstaanden/alleenstaande ouders is dit € 1.348 en voor gehuwden/samenwonenden is dit € 1.926. Vanaf de AOW-leeftijd mag het inkomen iets hoger zijn: voor alleenstaanden € 1.498 en voor samenwonenden/gehuwden € 2.029. Het gaat om netto inkomensbedragen per maand. Eventueel vakantiegeld wordt niet meegerekend.

Aanvragen energietoeslag

Huishoudens die de energietoeslag nog niet automatisch hebben ontvangen kunnen de energietoeslag vanaf nu aanvragen via www.iasz.nl/energietoeslag. Hier staan ook de voorwaarden. Inwoners die in maart al een voorschot hebben ontvangen, hoeven niet nog een aanvraag te doen. Het restant van de toeslag wordt voor deze groep in juli automatisch overgemaakt.

Bereken uw recht

Er bestaan veel andere regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Bijvoorbeeld voor een computer en fiets voor kinderen, of voor sportkosten. Mensen kunnen anoniem hun rechten berekenen op www.iasz.nl/berekenuwrecht.

Hulp bij geldzorgen

Blijf niet zitten met kleine of grote geldzorgen. Inwoners kunnen hulp krijgen. Kijk op www.iasz.nl/geldzorgen

Naar overzicht